Oxid uhelnatý (chemická značka "CO") je plyn bez barvy a bez zápachu. Váže se na lidskou krev podstatně lépe než kyslík. Dýchání vzduchu s příměsí od 26ppm (0,0026%), způsobuje nevolnost a bolesti hlavy. Koncentrace 130ppm je "hygienickou mezí pro krátkodobý pobyt". Od této hodnoty se příměs CO může stát vážnějším nebezpečím lidskému zdraví.
    Oxid uhelnatý vzniká nedokonalým spalováním, tzn. například při ucpání odtahu kotle umístěného v nevětrané místnosti.
    U kotlů nad 50KW a kotelen s celkovým výkonem nad 150KW je pravidelná kontrola CO vyžadována předpisem. U menších kotlů závisí zabezpečení na provozovateli kotle.

Zpět